T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: qua đèo. nhớ bà chúa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 clip_image020_thumb.jpg

Ảnh – Hương Kiều Loan

 

sống ở hằng hà.  sa số gọi

trúng tên mình xeo một mũi đinh

bé mọn làm sao ghim vào cuống

thở rướn vi lô hết động đình

 

ra rả ngày ra.  thân.  chấm, phết

ngon trớn đèo theo quyển một tràng

chúi tới.  hãm.  rồi vinh thân.  choán

hết cả bản lề cuộc tính toan

 

hai tay đưa lên trời thõng xuống

một trận phiêu sinh đã ngán cù

ngàn xanh thửa tới chòm mây bạc

vẫn thấy mình lèo giữa cột đu

 

hoàng xuân sơn

ba tháng tám/2015

 

 

 

©T.Vấn 2017