T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Ba 15, 2017

Yên Đông: CẠO GIÓ

Ảnh – Lưu Na   Nhớ khi nhỏ những ngày trở gío Lá xả lá chanh mẹ nấu nồi xông Đồng xu đỏ mẹ đem cạo gío Thương xót nhìn con mẹ hỏi đau không   Đồng xu cổ bên trong khoét lỗ Mẹ xỏ từng đồng hối lộ nhà quan Tấm thẻ bài bên

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: qua đèo. nhớ bà chúa

  Ảnh – Hương Kiều Loan   sống ở hằng hà.  sa số gọi trúng tên mình xeo một mũi đinh bé mọn làm sao ghim vào cuống thở rướn vi lô hết động đình   ra rả ngày ra.  thân.  chấm, phết ngon trớn đèo theo quyển một tràng chúi tới.  hãm.  rồi vinh

Đọc Thêm »
Lưu Trữ