T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Mai Tâm: Đêm Vọng Nhớ Cố Hương

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Đêm Vọng Nhớ Cố Hương

Khuya về lãng đãng khói sương bay

 

Tiếng Vạc xa xăm gợi nhớ đầy

 

Cố quốc mẹ hiền thương lệ cạn

 

Chung trà chén rượu mộng chưa khuây

 

Đầu cành kết nụ mai vàng nở

 

Cuối nẻo đọng vương bóng nguyệt gầy

 

Ấm vọng chuông Hồng đêm lặng vắng

 

Tan dần sắc xám quyện chân mây

 

 

©T.Vấn 2019