T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Mai Tâm: Mùa Sang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nắng cùng Mai – Tranh: Mai Tâm

 

Giao mùa lặng lẽ buổi ban mai

Mới đó xa xăm những tháng dài

Một thoáng vừa qua sao giữ được

Ngàn đời sau đến cũng tàn phai

Mênh mang tuyết phủ trong lần cuối

Ngây ngất hương loang giữa mộng ngày

Tĩnh lặng vô thường cơn gió thoảng

Vui niềm hạnh ngộ Nắng cùng Mai ..

Mai Tâm

 

 

 

 

©T.Vấn 2021