T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Mai Tâm: Thử Thách

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thử Thách

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm

(Tự Thán)

Chim di lặng lẽ phía trời Đông

Gợi nhớ buồn thương phận má hồng

Gió nhẹ vờn mây thêm quyến luyến

Sóng đùa dãi cát mộng nhớ mong

Thời gian phủ cuốn câu tương ngộ

Tạo Hoá vần xoay khúc đục trong

Biển vẫn trào dâng tên réo gọi

Ơi hời ..vạn dặm ..thấu tình không?

 

Mai Tâm

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018