T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Đức Nhì : Đức Tin

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Philippines Pope Asia

Giới thiệu:

Lòng thấy vui vui khi biết tin Đức Giáo Hoàng Francis đã có một quan niệm “đúng đắn” về Popemobile.

Ngài phát biểu: “a bulletproof car is like a “sardine can” that separates him from the people, adding, “I know that something could happen to me, but it’s in the hands of God.”

“Xe chống đạn giống như hộp cá mòi ngăn cách ngài với dân chúng, và nói thêm, “Tôi biết điều gì đó có thể xảy đến cho tôi, nhưng điều đó nằm trong tay Thiên Chúa.”

Xin chia sẻ bài thơ viết thời “Bush con”.

Phạm Đức Nhì

 

Đ Ứ C     T I N

Putin đi đâu cũng tiền hô hậu ủng

cận vệ một bước không rời

cũng dễ hiểu,

hắn chỉ dựa vào sức người

chứ không tin ở Phật, Trời

hay Thiên Chúa

 

Bush nói Bush tin có Chúa

và thường đi nhà thờ

nhưng mỗi lần công vụ gần xa

an ninh chìm nổi bám theo như kiến

 

Có lẽ tại Bush tâm bất thiện

mới vào Nhà Trắng

đã gây hai cuộc chiến tranh

mấy chục triệu dân lành

lớp chết

lớp bị thương

lớp nhà tan cửa nát

 

Chúa chưa trách phạt

đã là may

còn dám đâu

mong Chúa

cho Thiên Thần theo hộ giá

 

Cả biển người vẫy tay mừng rỡ

Đức Giáo Hoàng

đứng trong chiếc xe

chế tạo riêng cho ngài

kính có thể ngăn được đạn đại liên

 

Mặt ngài thật hiền

và phúc hậu

không lạnh lùng, sắt máu

như Putin

không kênh kiệu, khinh đời

như Bush

 

Ngài đeo nhẫn

đại diện cho Thiên Chúa

dưới trần gian

con chiên

ai cũng tin rằng

Chúa sẽ ở bên ngài

bảo vệ ngài

trên từng bước chân

ai cũng nghĩ rằng

ngài cũng tin như thế

 

Nhưng khi ngài bước vào chiếc xe kiên cố

đức tin của ngài, nếu có

đã rơi hết xuống mặt đường

 

Thu mình trong chiếc xe

trông ngài thật đáng thương

    

    Phạm Đức Nhì

Tháng 04 năm 2004

 

 

©T.Vấn 2015