T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Hồng Ân: NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ảnh (clipartmax.com)

 

mười hai, tháng cuối cùng năm

tôi trôi trên số phận âm thầm đời

những tờ lịch mỏng sắp rơi

ung dung nằm đợi mùa trời chưa tan

đông về hoa vẫn ngại tàn

lá trong tôi vẫn muộn vàng phai em

màu xanh vẫn biếc lụa mềm

vẫn bâng khuâng bóng ngực êm vai tình.

 

mười hai, tháng chạp lung linh

thời gian là những dấu đinh lạnh lùng

em nằm trên cõi vô cùng

treo thơ tôi giữa nghìn trùng trái ngang

về đây bờ bãi nhân gian

khơi nhau từng lớp tro tàn mông lung

tiếc chi tờ lịch cuối cùng

mất đi để gặp ngày mùng một vui.

 

   PHẠM HỒNG ÂN

      (27/12/2020)

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020