T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Hồng Ân: VỌC THƠ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đợi Chờ – Tranh: Thanh Châu

 

 

Nướng đêm lên rốn

mùa tình

ráo trong khuya

giọt sương tinh khí

cùn

lửa nhoi lồng ngực

cháy bùng

cởi trần

ngôn ngữ

thơ

cùng đêm đi

chữ tung bước

nhịp thần kỳ

nghĩa rơi

từ cõi cổ thi

rơi về

núi

chan mật nguyệt

bốn bề

cõng thơ lên rốn tình

kề

mùa đêm.

PHẠM HỒNG ÂN

 

 

 

 

©T.Vấn 2020