T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Nhật Nam: Nghiệt phận đàn bà trong chiến tranh . . .

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu

Nghiệt phận đàn bà trong chiến tranh,

dưới chế độ gọi là “cộng sản”

1-

Vào buổi Tháng 5, năm 1945..

Đàn bà/Tất cả đàn bà

Sinh vật nữ tuổi mới qua mười đến lão nhân sáu, bảy mươi, tám chục..

nơi Ba Lan, Lỗ, Hung, Đông Đức..

Đồng bị hiếp!

Đặc mật lệnh Hồng Quân xé toang quần phụ nữ

Trên đường tiến quân giải phóng Châu Âu!

Từ Stalin,

Bí Thư Tối Cao Sô-Viết.

Tìm đâu chữ nghĩa nhân từ Léon Tolstoy, của Dos?

Qua Thế Kỷ 21,

Thực hình thù “đại đế mới”

Putin!

Quân Nga toàn quyền hiếp dâm đàn bà, trẻ gái

Dưới mặt trời khốc liệt Ukraina!     

2-

Miền Nam buổi sụp vỡ

Cảnh nước mất tan nhà

Lâm thân sơ, thất sở  

Vây quanh khốn mù sa.         

Long Thành, chồng tập trung

Anh gông cùm lấm nhục        

Trên quê hương lưu đầy

Rừng rực lửa địa ngục.

Bốn con thơ khốn cùng         

Sức người căng vượt sống     

 Tư trang bán sạch dần

 Cây rừng khô lá rụng.           

..

Tôi đi lên miền Bắc

Phận nghiệt cùng thậm ngặt  

Thương em gái dãi dầu

Quê nhà xa bằng bặt  

Rừng núi trời vào thu

Tù leo đồi đốn nứa    

Bên đường đèo nghỉ đổ

Nghe chuyện buồn thương tâm         

“..Người chồng đi tập trung  

Vợ ở nhà chết thảm   

Bốn con nhỏ khốn cùng         

 Quay quắt bên thây cứng!!”

 Những tưởng nghe nhầm tai 

Hốt hoảng gào hỏi lại

Ôi xiết bao kinh hãi   

Đúng tên chồng em gái!!       

..

Chuyện những Đồi Hoa Sim (*)        

Nay thảm thiết lập lại

Không chết người ngục tù     

Riêng mình em oan trái!        

Tôi bật khóc trên đồi 

Nhìn khoảng không vần vũ   

Có còn không.. Đất, trời?!

Mây mang mang kéo lũ         

Rừng chập chùng lá đổ          

Sương dày vây khói xanh

Thật hay không đấy hở?!       

Tạo Hóa nghiệt cùng đành!   

 Cháu tôi ai nuôi đây?

 Bé nhất chưa biết nói

 Chịu sao nổi đọa đày

 Giữa trùng vây khổ đói         

 Năm năm ngày giỗ em          

 Ngục tối ngồi gục mặt

Nhói đau trũng ngực nặng

Em chết thật sao Khanh?

(*) Chuyện Thơ Hữu Loan,

Phận người nữ Việt Nam

trong chiến tranh (Việt Minh CS – Pháp, 1946-1954) 

Không biết ngày em chết-Phan Phương Khanh (1947-1976)

Nhớ cùng ngày Nước Mất-Nhà Tan

30 Tháng 4/1975-30 Tháng 4/1985

Ngục tối Trại Lam Sơn, Thanh Hóa.

Viết lại với thảm kịch Ukraina

Đất Mỹ, 15 Tháng 4/2022- Ngày mất Phan Rang

Phan Nhật Nam