T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thư pháp trụ vũ

Văn Công Tuấn: Vô Ngã thì ai là tôi?

Thư pháp “VÔ NGÔ (Thủ bút thư pháp của chính thi sĩ Trụ Vũ) Vô ngã là “không có ta”. Không có ta,vậy thì ai đang nói, ai đang viết đây? Cô bạn văn viết Email cho tôi và nói, mới nhận món quà quý của bác Trụ Vũ, không biết có nên khoe với

Đọc Thêm »
Lưu Trữ