T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

văn học ukraine

Phan Tấn Hải: Ukraine: Khi nghệ sĩ toàn lực ra trận

Sức mạnh nào đã thúc đẩy toàn dân Ukraine cùng ra trận chống quân Nga? Hẳn phải là hồn nước, một cái gì không thấy được, nhưng nối kết được toàn dân cùng nhau một lòng ra trận. Có thể định nghĩa rằng hồn nước là cái gì làm cho dân tộc Ukraine khác biệt

Đọc Thêm »
Lưu Trữ