T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

xuân đinh dậu

Hoàng Xuân Sơn: Chùm thơ tiễn & đón xuân

Ảnh – Lưu Na  bá vơ cái chỗ phát sướng làm mình mệt đời mấy mươi dư vẫn phập phòi tóc uá đầu hè nung tuyết chảy lùm xùm khương nhiệt cứ đâm hơi   lỉm dỉm.  lim dim.  lìm dìm mục thụng thụng.  thùng thùng.  trống đánh lên lạ đời pheng sủi phơi con

Đọc Thêm »

Phan: đầu năm hoa lá…

Người tây phương có thói quen đầu năm thường đề ra những tâm nguyện để thực hiện trong năm mới nhằm nâng cao đời sống cá nhân từ sức khoẻ tới tinh thần, tâm nguyện đầu năm rất phổ biến ở Mỹ và cũng đã thâm nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới. Với

Đọc Thêm »

Lưu Na: XUÂN MUỘN

Ảnh- Lưu Na Tuyền thức nhưng vẫn nằm nán trong giường lắng nghe tiếng chim.  Buổi sáng, buổi sáng nơi quê nhà, có một cái gì đó êm ả mát lòng dù cái gì đó thật khó định nghĩa và chẳng có mùi vị dạng hình.  Tuyền chỉ biết chắc một điều – phải rời

Đọc Thêm »
Lưu Trữ