T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc Và Viết Số 13

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giáng Sinh, Tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC Số 13

1- Cây Giáng Sinh và Đám Cưới. Dostoyevsky. 04

2- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 15

3- Nobel và Nữ Quyền . Annie Ernaux. 22

    Truyện Ngắn: Mẹ Tôi Qua Đời

4- Thi Sĩ Thế Giới. 44

     Jure Kastelan. Thi Sĩ Yugoslav.

5- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.

– Geraldine Brook. 51

– Carolyn Chute. 59

6- Truyện Ngắn Thế Giới. 

     William Trevor. Nhà văn Ái Nhĩ Lan. 70

     Học Trò Của Thầy Dạy Dương Cầm. 72

7- Cười. JSTOR. 80

8- Truyện Ngắn Thế Giới

     Jhumpa Lahiri. Nhà văn gốc Ấn. 84

     Bắt Bóng. 85

9-  Văn Học và Phân Tâm Học. 110

10- Dịch Ca Khúc. 114

11- Giới thiệu sách: 136

    Brief Answers to The Big Questions,

    Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Thể Nào Trí Tuệ Nhân Tạo Khôn Hơn

    Con Người?

Đọc toàn bộ Tạp Chí Đọc và Viết: số 1 đến số 12