T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vi: Định Nghĩa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tranh: Thanh Châu

 

NHÀ NƯỚC

Nơi người ta bán miệng nuôi trôn

Nơi khi vào thì ốm o như chuột nhắt

Khi ra thì béo tốt như lợn xề

 

NHÀ THỔ

Nơi người ta bán trôn nuôi miệng

Đôi khi cũng đồng nghĩa với Nhà Nước

 

NHÀ CÁI

Nơi kẻ gian xảo lường gạt người lương thiện

Đôi khi cũng đồng nghĩa với nhà nước

 

NHÀ TÙ

Nơi tôi đã ở nhiều năm tuổi trẻ dù vô tội

Nơi nhiều người khi vào thì đi, khi ra thì được khiêng

Nơi ở cuối đời của nhiều người nhà nước

 

NHÀ TÙ LỚN

Nơi ở suốt đời của đồng bào tôi

………………

 

NHÀ TÔI

Không phải là nhà mà lại là nhà

Nơi mùa đông thì ấm, mùa hè lại mát

Bà cụ thân sinh ra những đứa con tôi

 

Trần Vi

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021