T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Yên Đông: CHUYỆN ĐÁ VÀ NGƯỜI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

da

Đá- Tranh: Mai Tâm

 

Đá đè đá ngàn năm khắn khít

Người đè người rục rịch trăm năm

Đá người, người đá-vô tâm

Đảo điên chỉ một chỗ nằm thiên thu

 

Đá xuống đường quê hương mở rộng

Người xuống đường súng ống lao xao

Đá người,người bỏ đi sao

Đá đau lòng đá người đau lòng người

 

Đá nổi chốn biển khơi còn mẹ

Người nổi trôi thành kẻ lưu vong

Đá người còn có chỗ không

Đất trời còn có tấm lòng đại dương

 

Đá chết đứng lên cao thành núi

Người chết nằm xuống bụi thời gian

Hỏi trong cát bụi thế gian

Đứng lên cùng núi ngang hàng mấy ai?

 

YÊN ĐÔNG

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016