T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Yên Đông: ĐI TÌM TUỔI TÔI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

giao luu van hoa

Tranh: Trần Thanh Châu

Mảnh vỡ bình mực tím

Bên góc nhà ngoạI tôi

Chắt chiu bao kỷ niệm

Của tuổi tôi lên mười

 

Viên đạn đồng nho nhỏ

Dưới gốc cây ô môi

Chứng tích ngày lửa đỏ

Của tuổi tôi đôi mươi

 

Con kiến gìa mất tổ

Chạy loanh quanh núi đồi

Lục lạo từng phiến gỗ

Chẳng tìm ra tuổi tôi

 

Hỏi đất, đất ngoảnh mặt

Hỏi nườc,nước trôi xuôi

Một khung trời tím ngắt

Nơi nào là tuổi tôi

 

Mẹ cha tôi đã mất

Chôn theo nửa bầu trời

Quê hương tôi đã mất

Chôn một đời tuổi tôi

           

       YÊN ĐÔNG                                                              

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017