T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Yên Đông: MẤT NGƯỜI TÔI MẤT CẢ TIM

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

         thoi nhe em ve-1

Thôi nhé em về – Tranh: Trần Thanh Châu

Chiều qua mưa vội lên đường

Bỏ quên vũng nước sau vườn nhà tôi

Đêm về trăng lẻn vào bơi

Và thơ tôi cũng dạo chơi thình lình

Đốm hồng khói thuốc lung linh

Giật mình trăng thẹn cuộn mình vào mây

Như em xưa mắt thơ ngây

Quấn tôi vào lọn tóc mây lần đầu

Đường về ướt giọt mưa ngâu

Tim tôi trợt té dưới cầu mắt em

Xác nằm chờ mả bao đêm

Bỗng dưng hồn dẫn con tim trở về

Tim hồn lúc tỉnh lúc mê

Nhìn tôi xa lạ tim về bên em

Mất người tôi mất cả tim…

 

YÊN ĐÔNG

 

 

 

 

©T.Vấn 2017