T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

YÊN ĐÔNG: NGHÊNH XUÂN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

     20110319fullertonca_14

Ảnh: Lưu Na

Xuân về bàn ghế trở mình

Cái giường cũng biết xập xình nghênh tân

Đêm xuân thơ chạm cành xuân

Lá xuân khép mở hoa xuân mượt mà

Hương xuân nhốt giữa lòng ta

Mà sao ong bướm quanh nhà cũng say

Vườn hồng em mở đêm nay

Cho thơ ta cắm giữa đài nghênh xuân

Sáng ra em mặc áo quần

Đón xuân mở tiệc ăn mừng đầu năm.

 

YÊN ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017