T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Yên Đông: THƠ ĐÀY ĐỌA TÔI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

stay home

Tranh: Trần Thanh Châu

 

 

Sáng ra xúc miệng ươm thơ

Chiều về đi tắm cành thơ đâm chồi

Đêm nằm mơ với thơ tôi

Định bụng hái tặng em tôi đôi vần

Gặp em tay thọc túi quần

Ngơ ngơ như thể chưa lần nào quen

Thế rồi thơ lại ủ men

Hòa kem súc miệng nhớ em mỗi ngày

Quanh đi quẩn lại thế này

Yêu nhau chi để thơ đày đọa tôi

 

YÊN ĐÔNG