Góc Nhạc

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Nhạc sĩ Nguyễn Đình Tòan Phụ Lục : Nguyễn Đình Toàn: viết nhạc như một thi sĩ Hai mươi năm […]

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Phụ Lục 1: Chân dung một nhạc sĩ tài hoa ẩn kín: Nhạc sĩ Anh Bằng Sau 50 năm sáng […]

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Phụ Lục : NS LAM PHƯƠNG  MỘT ĐỜI THĂNG TRẦM – Nguyễn Ngọc Như thông lệ hằng năm, cứ vào đầu […]

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Phụ Lục : Ngô Thụy Miên – Hành trình 3 bản Phật ca  Huyền Lam “Đây là những đóng góp nhỏ […]

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Nhạc sĩ Lê Tín Hương     Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn   Nhạc sĩ Hòang Thanh Tâm       […]

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) ©T.Vấn 2010

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) ©T.Vấn 2010

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Ca Nhạc sĩ Nguyệt Ánh Ca Nhạc sĩ Việt Dzũng Ca Nhạc sĩ Duy Trác ©T.Vấn 2010

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức Nhạc sĩ Trần Quảng Nam Nhạc sĩ Hòang Quốc Bảo Phụ Lục : Hoàng Quốc Bảo, […]

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) ©T.Vấn 2010

Trang 40 of 49
1 «
...
20
39
40
41
42
...
» 49