June 12, 2017

Từ nghìn trùng của đại dương Theo dòng biển mặn quê hương … lạc loài Xác thân cá đã mệt nhoài Trái tim để lại làng chài xa xôi Chỉ còn đôi mắt giạt trôi Đến nơi xứ lạ đêm […]