July 5, 2017

Tranh: Mai Tâm Trên Đỉnh Chon Von  Hạ Thái Trần Quốc Phiệt Ngồi trên đỉnh núi ngắm vầng trăng Đọc những dòng thơ tặng chị Hằng Thử vạch mây xanh tìm ý mộng Và đào tuyết trắng kiếm mầm văn […]

                   Ảnh: Boxitvn.org [Quỳnh ơi Quỳnh ơi Quỳnh ơi                    hoan hô Quỳnh dõng dạc] Bọn mất dạy vẫn nắm quyền chúng vừa ra án tù cho mẹ Nấm chuyện thường như cơm bữa mà nghe vẫn tức anh […]

Em đa tình lắm nên anh chẳng, Có được ngăn nào trong tim em. Em vô tình quá nhưng anh vẫn, Kiên nhẫn nghe em kể chuyện tình.   Không kể thời tiểu học có giờ tập chép, cô đã […]