July 29, 2017

  Tình về trang điểm dung nhan Trăm năm tơ buộc em vàng áo hoa Buông dây áo lụa ngọc ngà Vòng xoay nhật nguyệt đêm qua vô tình… Không…không chỉ bóng nguyệt nhìn Thấy em e thẹn như quỳnh […]