September 12, 2017

Tranh: Mai Tâm                   TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ  1. Nam mô thế giới ta bà Cảm ơn Phật, Chúa. cho ta yêu người Ví bằng. vắng mất nụ cười Chắc rồi ai cũng … bỏ đời đi tu! […]

Đang ngồi, từ trái: Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Tùng… WESTMINSTER (VB) — Nhà thơ Đỗ Quý Toàn đã đọc mấy bài thơ tình của ông của thời nhiều thập niên trước… khi ông giữ vị trí chủ nhà, đứng tiếp […]

Tạm Trú- Tranh: Trần Thanh Châu   di trú gởi Đoàn Minh Đạo ngày chúng ta chia cắt bởi địa hình lưỡi lê xén đường đi qua trí tưởng là những cụm mây vắt ngang dòng sông thời gian không […]