October 7, 2017

  Quê nhà – Ảnh: T.Vấn   Ôi lịch sử những dòng đời cay nghiệt, Những tự hào hoá giải với oan khiên.(Trần Kiêm Đoàn)   Quê hương có gì để nhớ Mà sao nước mắt lưng tròng?   1. […]