January 29, 2018

“. . .Hình ảnh thiếu nữ mình hạc xương mai đã trở đi trở lại trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Với Hạ trắng, bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ, gợi cảm hứng […]

  Đụn rơm mới ngả vàng ươm Luá thành hạt gạo dẻo thơm ngọc trời Tuổi thơ, mùi khói đồng ơi Hương xưa đọng lại đầy vơi dạt dào Mặt trời và cả trăng sao Cả sông và biển chốn […]

Ảnh (Lưu Na) Ngày 13 tháng 3 năm 1991, gia đình chúng tôi qua định cư tại Sacramento, thủ phủ Cali, Hoa Kỳ dưới diện HO sau 8 năm tù gọi là cải tạo dưới chế độ Cộng sản. Năm […]