March 5, 2018

Chiến Sĩ – Tranh: Thanh Châu Lục Vân Tiên là một tác phẩm văn chương nổi tiếng của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu. Nó đã thấm vào máu, vào hồn của dân tộc Việt, nhất là những người dân quê […]

  Sương Mù – Ảnh: HKL   Ảo ảnh thời gian Thơ Liên Hưng Em mười bảy tuổi nhiều năm trước Sao đến bây giờ lại mười ba?  Ngu ngơ trong gió chiều thổi ngược Hoàng hoa mấy cánh vướng […]