April 14, 2018

“. . .Oh! mon Amour, do Christophe thu đĩa năm 1972. Đây không chỉ là đĩa hát thành công nhất, phổ biến nhất của Christophe trước năm 1975 tại miền Nam VN, tại các quốc gia nói tiếng Pháp hoặc […]

Vòng Tròn Xoáy – Tranh: Thanh Châu     những sợi mây mù rất rối mắt cong đuôi kéo chạy mưa qua rừng lũ cây u mê cào mặt đất bom nổ trên không đạn lừng khừng   nheo nhắm […]