June 16, 2018

Ảnh (Internet) Đất nước đang bị nhà cầm quyền CS đẩy đến bờ vực thẳm của nô lệ giặc Bắc phương, trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0,  qua các dự án về đặc khu kinh tế và bức […]