October 4, 2018

    Hoa Poppy – Tranh: Mai Tâm     với da trời. mượt.  xanh xao áo em mặc kín điệu chào thanh thiên khép lại từ khúc ngoan hiền rồi trắng hết cả mùa hiên thuý về bây giờ […]

Người Tình – Tranh: Thanh Châu Qua tựa đề trên, ngay với người viết đã thấy không xong rồi. Nếu nói: “Thưa không! Ấy chỉ là chuyện của cô bạn tôi”. Lại càng cà riềng cà tỏi hơn nữa, vì […]

Những người dân bị tịch thu nhà cửa, tài sản rồi bị đày lên “vùng kinh tế mới”. Nguồn ảnh: Dòng Sông Cũ (Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Lê Nguyễn 3-10-2018 Trong cuộc sống bộn bề, có những lúc hồi […]