October 9, 2018

Sổ Lồng – Tranh: Mai Tâm       Bài Thơ Từ Một Thất Bại Ôi thất bại như người em nhỏ Ðùa với ta cho đắng chút rượu đời Chân đã bước theo bốn mùa luân vũ Chút ngả […]

Chôn Đứng – Tranh: Thanh Châu (Nguồn: Văn Việt) Tạp bút Từ Thức Trong vài ngày, hai đại tang, quốc táng. Đại tang đối với đảng, bởi vì đối với dân, đó là những tin mừng. Chỉ cần vào mạng […]

Lạc – Tranh: Thanh Châu Cả tuần nay, bầu trời như bị che khuất bởi những tầng mây xám, với một chút gió nhẹ, với một chút nắng vàng. Cây cỏ vẫn xanh tươi, hoa trái vẫn trĩu cành giữa […]