November 26, 2018

(Nguồn: Văn Việt) Trần Ngọc Cư Theo thống kê có đến 2/3 cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump, hậu thuẫn này chỉ là sự nối dài của việc họ ủng hộ Đảng Cộng hoà Mỹ kể từ […]

Ảnh: Ba Bui (Nguồn: DCV online) Tôi có một thói quen rất bình dân, là rất mực ưa thích những gì gọi là bình dân. Chính vì như thế, tiếng Việt tôi sử dụng thường là bình dân, không có […]

Quãng Đường Nhìn Lại – Tranh: Thanh Châu                                                    Say khướt sa trường anh chớ mỉa                                                        Xưa nay chinh chiến mấy ai về ?(1)                                                                 Vương Hàn (Lê Quang Đức dịch)   Chạy tới cuối đường Trương Minh […]