December 31, 2018

                            Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu Vài Lời Phi Lộ  Từ bài viết Hiểu Đúng Nghĩa Câu Hát Của Trịnh Công Sơn Như Thế Nào? của giáo sư Hoàng […]

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu   Mùi em nghe không mùi nhan(g)* sắc ngún rùi tâm hão của bố thí một đàng người lung lay một nẻo *nhại lưu trọng lư Vệ sinh lũ buổi sáng con chuột […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Chất Lượng Sống 152 đồng bào bỏ tổ quốc ly hương, đúng sai ai cũng đều biết cả. Luật pháp đương nhiên phải tuân thủ, nhưng thấy tội, thấy thương hơn là đáng trách. Năm […]