January 8, 2019

Bài vị nhà văn Y Uyên (tại nhà) (Trích lại bài viết trên Thư Quán Bản Thảo số 18 tháng 2 năm 2005) Như vậy cuối cùng thì bức tượng đồng Y Uyên cũng được phục chế hoàn chỉnh. Bao […]

Tôn Thất Văn – Trịnh Công Sơn – Lữ Quỳnh – Đinh Cường Làng Báo Chí Thủ Đức, 1987 (Nguồn: Văn Việt) Nhân ngày giỗ lần thứ 3 của Họa sĩ Đinh Cường (7/1/2016-7/1/2019), Văn Việt trân trọng giới thiệu […]