April 2, 2019

(Bìa sách Out Gobi của Weijian Shan) (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Tác giả: Bùi Mẫn Hân Dịch giả: Đỗ Kim Thêm Hai cuốn hồi ký mới kể lại cuộc đời ở Trung Quốc đã soi sáng đáng giá về tình […]

Nu Assis – Tranh: Pablo Picasso (1905) Từ phòng triển lãm về, lẽo đẽo bám theo ông là những bức tranh trừu tượng đầy ”ấn tượng” ngập ngụa màu sắc chồng lên nhau, dầy như bức phù diêu nơi đình […]

Tranh (Noh.A) (Nguồn: Facebook VN Tài Hoa)   Khói đốt đồng chiều… Người xưa cay mắt! Mùa vẫn xưa! Em có biết người về? Tìm lại một khoảng trời Khoảng trời ký ức . Ai? Đánh thức giấc mơ tôi […]