April 6, 2019

Anh Bình (bên phải) và Anh Phong (bên trái) (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nguyễn Thọ (Tiếp theo phần 1) Phạm Hùng Phong cũng sinh 1954 như anh Bình, nhưng may mắn hơn Bình là ở Hà Nội. 17 tuổi Phong […]