May 16, 2019

  Lối Vào Phố Cổ – Tranh: Mai Tâm   theo em   theo em, nhất định theo em dù cho em có không thèm nhìn tôi   theo em giữa buổi chiều rơi giữa ngày nắng cháy, giữa trời […]

(Ảnh: Nhật Hùng)   Hỡi Nhân-quyền, có nghe dân tôi khóc Từ rừng sâu thăm thẳm của tù đày Từ dòng sông chở phù sa châu ngọc Từ biển Đông giặc đang bủa vòng vây   Lời Diên Hồng – […]