May 17, 2019

Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu              chào mừng anh ba   tà ru hay lắm, tù ra ủ tờ đáo hạn tà tà go home ngón tay cao.  vượt cái đồn V(ê) là chiến thắng rợp hồn nhân […]

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm     THIÊN THU   Người đã đến. đã đi. như sương khói Nghe trong hồn. sóng động. vỡ bờ tôi! Sầu đoạn thủy. Thiên thu. Người vẫn biết [*] Cổ độ chiều. Lữ […]

Chiều hôm qua, vua chuột tươi tỉnh xuất hiện cùng với 3 cái đít mon men muốn trèo lên chiếc ngai bỏ trống trong suốt một tháng qua. Bỗng dưng chui vào hang ổ 3X, rồi giả vờ đột quỵ, […]