August 20, 2019

Trồng Đồng Cổ Loa   Hỡi dân Việt, gióng trống đồng sinh tử Đừng chùn chân trước hiểm họa diệt vong Đất, biển đâu giữa muôn ngàn tin dữ Giặc Tàu Ô xóa chân bước Lạc Hồng   Dân tộc […]

Blog RFA Tuấn Khanh Trong những câu chuyện về Hồng Kông, có những điều thật đáng chú ý. Đó là những câu chuyện kể về những người biểu tình trẻ tuổi xuống đường bị bắt đem về đồn, thẩm tra, […]

Cuối năm 2018 quê hương tôi đã mở một Hội làng, mừng kỷ niệm ngôi nhà thờ 100 năm xây dựng (1914-2018). Và đầu năm 2019, ngôi nhà thờ này và bàn thờ đá được Cung hiến. Để đáp đền […]