October 8, 2019

  Ảnh: Reuters Blog VOA Trân Văn Quân đội Mỹ vừa khẳng định thêm một lần nữa, cam kết “Một người vì tất cả! Tất cả vì một người!” vẫn còn giá trị… Cuối tuần vừa rồi, Air Force Times […]

Thác Vào Thu – Tranh: Mai Tâm I. ĐÊM THU . Trăng ở nơi này em ở đâu? Đến chi thu hỡi để tôi sầu? Rượu đây. sao chẳng làm vơi nhớ? Phương đó. muôn trùng! Tinh vẫn sâu? . […]

  Lối Đá – Tranh: Mai Tâm       ẩm   chén rượu bọng.  nhướng thị ngờ bơi người có hạn càn khôn biển nguyệt hồng sa môn đúng điếng     ngụ   mưa trên hoa súng dặm […]