October 13, 2019

. (Tưởng niệm thi sĩ Du Tử Lê) . Riêng đời “cọc nhọn trăm năm” Ta “chim bói cá” trên ngàn viễn bay “Thụy du” một khúc tình hoài Ta không còn nữa lệ ai khóc người? . “Sẽ mang […]

(Tùy bút)   Đêm về theo vết xe lăn xe lăn, mà sao nghe như xe tang xe chở xác qua phường Dạ lạc của Văn Cao?! dù cờ đã thay dù tên thành phố đã đổi thì trái đất […]

Thác Vào Thu – Tranh: Mai Tâm                   QUỲNH TRẦM . Muôn trùng điệp khúc gọi tình! Mơ mưa thu ấy nhớ mình điếng tâm Nhớ hương xưa. thịt da nồng Rướn cong thân mượt. mê trầm ngọt môi […]