October 25, 2019

                                                        (Ảnh bìa tập thơ)   VÀI HÀNG TIỂU SỬ Cảm ơn nữ sĩ Hạt Cát đã gởi tặng thi phẩm Bạch Vân Vô Sở Trú (Mây Trắng Thong Dong) như món quà quý. Tập thơ in rất trang trọng […]

  Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu   Một đất nước mà Vua chẳng ra vua Quan chẳng ra quan Đồng chí không ra đồng chí Dân làm chủ mà nghèo hơn đầy tớ Một đất nước mà Chiều chiều […]