December 31, 2019

Gió – Tranh: Mai Tâm   ■Đôi vầng nhật nguyệt trên vai mỏi  Nặng một vòng quay giữa thế gian  ( Ngọc Phi ) Năm cùng tháng tận. Những tờ lịch cuối đang nối đuôi nhau vào một ngăn nào […]

  Khóc người trăm năm – Tranh: Thanh Châu     cho tôi làm giọt mưa trời   cho tôi mây lạc cuối mùa che em áo mỏng gió lùa qua sông hay tôi là nắng bềnh bồng thắp đôi […]

Âm Vang – Tranh: Thanh Châu   1.Tôi sống tại Bến Nghé hòn ngọc Viễn Đông khi tôi còn đi học nhưng khi vào đời tôi nghe nhiều tiếng thở than cùng nhiều tiếng khóc những tiếng khóc nhớ quê […]