January 6, 2020

Rùa Văn Miếu – Ảnh: Lưu Na   Chữ chữ.  ào ào bươi ra tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu chữ làm bản mặt rầu rầu chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi chữ siêng năng chữ […]

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu trong năm 2017 đã phát hành tập truyện ngắn “Gập Ghềnh” của nhà văn Lưu Na. Nơi trang đầu, trước khi vào truyện, nhà văn Lưu Na viết những dòng chữ đẩy cảm xúc […]

Nguyễn Trường Trung Huy (Nguồn: Blog Huyvespa) Thử giải mã sức quyến rũ trường cửu của NHẠC XUÂN MIỀN NAM TRƯỚC 1975: Chiến Tranh, Hoà Bình, Nước Mắt &…cả Nỗi Chết! Vì sao miền Nam trước 1975 có một dòng […]