March 5, 2020

Tranh Bùi Xuân Phái LỜI NÓI ĐẦU Trước hết, tác giả bài viết xin được ghi ra đây vài ý chủ quan: – Tiếng nói, chữ viết rất quan trọng, mất nó, chúng ta sẽ bị đồng hóa và mất […]

(Nguồn: Văn Việt) Khởi hành là một tuần báo văn học nghệ thuật, số đầu tiên ra mắt tháng Năm, 1969 tại Sài Gòn. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội. Chủ nhiệm chủ […]

Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm   Lấy vợ Quảng Nam Kiếp sau mà tái sinh duyên Thì tui cũng lấy vợ hiền Quảng Nam Các em hay lảm hay làm Rất không miệng lưỡi tuy ham cãi chồng […]