March 27, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Lê Minh Nguyên Từ thời Tổng thống Nixon, Mỹ đã bỏ kim bản vị, tức giá trị tờ giấy gọi là tiền mà ta cầm trên tay có thể đổi thành vàng. Sau đó đồng đôla […]

               Chắc chắc, rất ít người biết đến bút hiệu nầy vì tác giả không phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Chắc chắn, rất ít người biết đến tác phẩm nầy vì tác giả chỉ in 100 quyển […]

Ảnh (Lưu Na)     cho nỗi buồn tôi   dìu em bước xuống hiên đời đã nghe giông gió một trời vào tôi những khuya khoắt nhuộm chỗ ngồi những mùa dâu bể lạc loài qua đây   loanh […]