May 16, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) VOX Trò chuyện giữa Alex Ward và Jennifer Kavanagh, của RAND Corp Lê Minh Nguyên, tóm lược Người Mỹ không thể đồng ý với nhau về các sự kiện (facts) cơ bản. Đó là mối đe […]

Trên đỉnh – Tranh: Mai Tâm     đã hơn 30 năm rồi ba mươi năm lòng ta ơi nhìn quanh vẫn thấy đất trời lạ ghê đã bao lần chân mỏi quì bao quị ngã lòng mệt, mê bao […]

  Phong lan – Tranh: Mai Tâm          CUỘC TRANH LUẬN DỞ DANG Cách nay đã lâu tôi có một cuộc tranh luận khá lý thú với một bạn đọc trên Facebook. Không biết anh ta – […]