June 14, 2020

Nguyên văn lời từ biệt (dưới đây) của anh Bùi Quang, con trai cố Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền, trước linh cữu cha trong tang lễ sáng ngày 10 tháng 6 /2020 được tổ chức tại Nam Cali. Được […]