July 11, 2020

                                                          Chia Tay – Tranh: Thanh Châu                                                          cho ttv   nếu mai này không còn anh nữa chắc em buồn em khóc mình em? chắc em buồn nhìn mưa giăng kín phủ hồn mình bao nỗi […]

  (Nguồn: Danlambao) Tư nghèo (Danlambao) – Dạo này Tư nghèo ngày ngày chui ké vào xóm nhà lá Cầu Ông Lãnh vừa phá mồi vừa ngóng chuyện xứ cờ Hoa được các đấng nổ hơn nhà nước bắn pháo […]