July 20, 2020

Tượng đài nơi Khu lưu niệm Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Photo: VietnamPlus)   THƠ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN DU Nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Tiên Điền Nguyễn Du (1820- 2020) […]

Soi bóng – Tranh: Hòang Thanh Tâm     Con mắt dọc ngang Con mắt dọc sao nằm ngang ô hay chộ hết bàng quang sự đời con mắt ngang khứa dọc, trời dọc ngang chi cũng vốn lời sung công […]

  Hai Bà Trưng – (Nguồn: www.pinterest.com)                                  Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai (Robert A Heinlein)   Là một học sinh […]